„DEZVOLTAREA ŞI EXTINDEREA GAMEI DE SERVICII FURNIZATE DE S.C. TOPOGRAFIX S.R.L.”, COD SMIS 112014

S.C. TOPOGRAFIX S.R.L., din Municipiul Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr.1, et.1, camera 2, cod poștal 720066, Județul Suceava, România, a semnat in luna martie 2018, Contractul de finanţare nr. 1566/22.03.2018 pentru proiectul “DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA GAMEI DE SERVICII FURNIZATE DE S.C. TOPOGRAFIX S.R.L.“, COD SMIS 112014, proiect finanţat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 –  Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritate de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Valoarea totală a proiectului este 552.403,52 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată 365.656,01 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est.

Perioada de implementare a Proiectului  a fost  de 32 de luni, respectiv între data 01.03.2017 şi data 31.10.2019, cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Investiţia a presupus consolidarea poziţiei pe piaţă a S.C. TOPOGRAFIX S.R.L. prin achiziţia de utilaje şi dotări – în vederea realizării de servicii de calitate în domeniul abordat de societate – activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea (planuri şi proiecte pentru clădiri, măsurători topo-cadastrale, cartografie, cercetare geodezică), acesta reprezentând obiectivul general al proiectului.

 

Obiectivele specifice:

O1. Dezvoltarea şi extinderea gamei de servicii furnizate de S.C. TOPOGRAFIX S.R.L.;

O2. Dezvoltarea resurselor umane din cadrul companiei şi realizarea unui climat de lucru modern prin adaptarea acţiunilor şi metodelor de lucru la cerinţele de pe piaţa în care firma activează.;

O3. Achiziţionarea unor servicii de natură a garanta implementarea proiectului în condiţii de performanţă (consultanţă, audit, publicitate).

Investiţia are efecte pozitive la nivel local şi regional, atât din punct de vedere economic, cât şi social, prin crearea de locuri de muncă şi prin dotarea  cu echipamentele potrivite pentru crearea unor noi servicii inovative,  precum: Servicii de batimetrie, Servicii de fotografie aeriană și Servicii de scanare Laser aplicații.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro